Lastig gedrag in de praktijk

Iedere professional met direct klantcontact heeft weleens te maken met lastig gedrag in de praktijk. Afhankelijk van de beroepsgroep wordt de ‘klant’ soms cliënt, burger, deelnemer, bewoner, passagier, patiënt, leerling of ouder genoemd. Lastig gedrag komt overal voor!

Het doel is om de situatie te de-escaleren, maar hoe doe je dat?

Diversiteit aan trainingen

VR-Agressietraining verzorgt laagdrempelige, interactieve en praktijkgerichte trainingen op het gebied van veiligheid.
Naar behoefte gebruiken we verschillende interactieve werkvormen, trainingsacteurs en VR-technologie.

Bekijk onderstaande trainingen om te zien waar we precies bij kunnen helpen.

Traject op maat

Op basis van uw vraag en behoefte is het altijd mogelijk om een programma of traject op maat te maken, zodat we zo goed mogelijk aansluiten op uw praktijk.

Omgaan met emotie en agressie (met VR)

Iedere professional met direct klantcontact heeft weleens te maken met lastig gedrag in de praktijk. Het doel is om de situatie te de-escaleren, maar hoe doe je dat? Meer informatie

Veilig op huisbezoek

Professionals die huis- of locatiebezoeken afleggen komen vaak alleen op het terrein van de klant. Het risico is groter, omdat er op dat moment vaak geen directe ondersteuning van een collega is. Gelukkig telt een getrainde medewerker voor twee! Meer informatie

Interventie bij incidenten

Soms is er bijstand van collega’s nodig, omdat het niet lukt om de situatie te de-escaleren of de veiligheid in het gedrang komt. Meer informatie

Opvang en nazorg

Een incident is niet altijd klaar na afloop van het incident, omdat de gevolgen ervan voor de betrokken medewerker door kunnen werken. Meer informatie

Protocol en teamafspraken (Agressiewijzer)

‘Één team, één taal en één lijn’ Meer informatie