Introductie

Een incident is niet altijd klaar na afloop van het incident, omdat de gevolgen ervan voor de betrokken medewerker door kunnen werken. De impact kan groot zijn: van twijfel en onzekerheid tot boosheid, van malen en slapeloosheid tot dufheid, van verminderd werkplezier tot depressie en werkuitval.

Een goede opvang en nazorg na een incident is bepalend voor de verwerking ervan en kan ‘het’ verschil maken voor de betrokken medewerker.

Voor wie?

Deze training is ontworpen voor medewerkers en leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de opvang en nazorg van collega’s na incidenten.

Inhoud van de training

De training ‘Opvang & Nazorg’ wordt altijd op maat gemaakt. We houden rekening met doel en doelgroep: Van eerste opvang na incidenten tot het drie gesprekkenmodel, van collegiale opvang tot het bedrijfsopvangteam (BOT). Indien uw organisatie een opvangprotocol heeft, wordt dit ook verwerkt in de inhoud van het programma.

De volgende onderwerpen komen tijdens deze interactieve training aan bod:

 • Kennis:
  Wanneer is een incident een schokkende gebeurtenis? Wat gebeurt er bij het slachtoffer? Hoe verloopt een verwerkingsproces? Wanneer spreekt men van een verstoorde verwerking? Hoe zit dat met PTSS?
 • Gespreksvoering:
  Hoe kan ik het slachtoffer het beste ondersteunen? Wat is handig om te doen? Wat zijn de meest voorkomende valkuilen? Wat zijn de meest recente wetenschappelijke inzichten? Wanneer is het goed om iemand door te verwijzen naar een deskundige?
 • Oefenen:
  Het geleerde vertalen naar de praktijk en oefenen met het toepassen van vaardigheden m.b.v. een trainingsacteur. De oefeningen worden afgestemd op de praktijk van de deelnemers, zodat het goed aansluit op de realiteit van de deelnemers.

Resultaat van de training

Na het volgen van deze training:

 • Hebben deelnemers kennis volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten over schokkende gebeurtenissen, de gevolgen ervan en het verwerkingsproces.
 • Weten deelnemers hoe ze het slachtoffer het beste kunnen ondersteunen na het incident.
 • Zijn de deelnemers in staat om effectieve opvanggesprekken te voeren met medewerkers.
 • Weten deelnemers hoe ze een gestagneerde verwerking kunnen herkennen en wanneer een doorverwijzing aan de orde is.

Duur van de training

Deze training duurt 1 dag (max. 10 deelnemers per groep).

Nieuwsgierig? Vraag gratis en vrijblijvend informatie op

* verplichte velden