Introductie

Onbedoeld is het handelen van medewerkers soms de bron van emotioneel of agressief gedrag van de klant. Soms wordt er bijvoorbeeld divers gereageerd op lastig gedrag, omdat agressie voor iedere medewerker anders kan zijn. Ook worden regels vaak op een verschillende manier gehandhaafd door collega’s, waardoor er onduidelijkheid komt bij de klant. Bestaand beleid of een agressieprotocol van de organisatie is soms niet voldoende, soms niet genoeg bekend, soms niet herkenbaar en soms is er simpelweg geen draagvlak voor onder medewerkers.

Het gebrek aan eenduidigheid en lijn in een team is een garantie voor meer discussie, emotie en agressie van klanten. Een te groot onderling verschil kan zelfs leiden tot onderlinge irritatie en een verminderde sfeer binnen het team.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor elk team waar winst is te behalen door meer eenduidigheid en meer lijn in de aanpak. Een medewerker is immers onderdeel van een team, en een team is onderdeel van een organisatie.

Inhoud van de training

De volgende onderwerpen komen tijdens deze interactieve training aan bod:

 • Preventie:
  Hoe kunnen we emotie en agressie zoveel mogelijk voorkomen? Wat is onze professionele grondhouding? Welke competenties en vaardigheden horen daarbij? Hoe passen we de regels toe? Waar zit te veel verschil? Wat spreken we daarover af?
  Wat zijn de meest voorkomende aanleidingen voor lastig gedrag van klanten? Kunnen we invloed uitoefenen op deze aanleidingen, zodat we lastig gedrag voor zijn?
 • Onderlinge samenwerking – Één team, één taal en één lijn:
  Wat is emotie? Wat is agressie? Welk gezamenlijk begrippenkader spreken we af? Hoe zit het met de persoonlijke grens vs. de professionele grens? Hoe gaan we eenduidiger reageren op lastig gedrag en één lijn trekken met elkaar, om zo preventief te werken richting de toekomst?
 • Afhandeling:
  Wanneer maken we een melding van een incident? Hoe melden we dat? Is dat werkbaar? Wat gebeurt er met een melding? Krijgen we een terugkoppeling? Welke vervolgstappen zijn er richting agressor? Hoe zit het met opvang en nazorg?
 • Borging:
  Hoe houden we de gemaakte afspraken vast? Wat hebben we daarvoor nodig?

Resultaat van de training

Na het volgen van deze training:

 • Hebben deelnemers vastgesteld hoe ze emotioneel en agressief gedrag het beste kunnen voorkomen, zowel in grondhouding als dienstverlening.
 • Is er een gezamenlijk afgesproken begrippenkader, waardoor er minder individuele verschillen zijn in beleving.
 • Is er onderling afgesproken hoe te reageren op emotioneel en agressief gedrag, waardoor er minder verschillen zijn in optreden.
 • Hebben deelnemers evt. aandachtspunten voor de organisatie vastgesteld m.b.t. de aanpak van agressie.
 • Is er duidelijkheid over de afhandeling van incidenten. Wanneer en hoe te melden, vervolgacties richting agressor, de terugkoppeling richting medewerker, opvang en nazorg, et cetera.
 • Hebben deelnemers aangegeven hoe ze de aanpak van agressie en de gemaakte afspraken kunnen borgen, zodat het niet wegzakt.
 • Is er draagvlak voor de gemaakte afspraken, omdat medewerkers zijn betrokken bij de totstandkoming ervan. Een ‘voor ons, door ons’ aanpak!

Duur van de training

Deze training duurt 1 dag.

Opzet van de training

Variant 1:
De training wordt gevolgd door het team (max. 12 deelnemers), zodat de onderlinge aanpak versterkt wordt. Bij grotere teams wordt het team verdeeld over meerdere groepen.

Variant 2:
De training wordt gevolgd door een samengestelde werkgroep van de organisatie (max. 12 deelnemers). De werkgroep is een afspiegeling van de organisatie en bestaat bijvoorbeeld uit (hoger) management, leidinggevenden, medewerkers, P&O, et cetera. Op deze manier wordt er een gezamenlijke aanpak geformuleerd, waarbij alle lagen van de organisatie betrokken zijn en beleid op praktijk afgestemd wordt. Draagvlak is het resultaat.

Nieuwsgierig? Vraag gratis en vrijblijvend informatie op

  * verplichte velden